Boer Joost - boerderij De Eenzaamheid

BJO-1
Op melkveehouderij en kaasmakerij ‘De Eenzaamheid’ werkt Joost van Schie - de 6e generatie van Schie op de boerderij - hard om ervoor te zorgen dat er geen CO₂ meer uitgestoten, maar vastgelegd wordt. Wil jij Joost helpen om klimaatpositief te worden? Doneer dan aan dit project en adopteer een stukje akker!

Wat wil jij doneren?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat wil jij doneren?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boerderij De Eenzaamheid

Warmond, Nederland

Niets wees erop dat Joost van Schie (33) de kaasboerderij van zijn ouders zou overnemen. Hij studeerde economie en ging daarna aan de slag in de Amsterdamse startup-wereld. Toch begon het drie jaar geleden te kriebelen. Hij kwam in contact met andere boeren en raakte geïnspireerd door hun verhalen over innovatieve en duurzame agrarische landbouw. Nu is hij fulltime boer en maakt hij het familiebedrijf klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin boeren geen CO₂ meer uitstoten, maar vastleggen. Joost stortte zich op de regeneratieve landbouw, een duurzame benadering die mét de natuur werkt. Dat is goed voor het opbouwen van bodemleven, biodiversiteit, waterkwaliteit én CO₂-opslag.

Adopteer een stukje akker en help zo een Nederlandse boer klimaatpositief te worden

Weinig dingen zijn zo Nederlands als kaas. Maar helaas stoot een melkveehouderij nog steeds veel broeikasgassen uit. Op Boerderij de Eenzaamheid werkt Joost van Schie – de 6e generatie van Schie op de boerderij - hard om hier verandering in aan te brengen.

Sustainable Development Goals

De transitie naar regeneratieve landbouw

Wist je dat bodems een grote rol kunnen spelen in het uit de lucht halen van CO₂? Door op een meer natuurlijke manier met het land om te gaan, neemt de organische stof in de bodem toe. Denk bijvoorbeeld aan niet meer ploegen, kruiden zaaien door het grasland en koeien slimmer het land laten begrazen.

Een belangrijke component hierin is Koolstof. Juist, de C uit CO₂. Er wordt gewerkt aan een ecosysteem waarin CO₂ zowel in de gewassen als in de bodem wordt opgeslagen. Hierdoor zal de boerderij CO₂-positief worden en daarmee een bijdrage leveren aan de oplossing voor klimaatverandering.

Op boerderij De Eenzaamheid werkt Joost aan het omvormen van zijn hele bedrijf naar regeneratieve landbouw. Om de volgende stap te nemen kun jij hem helpen door een stuk akker te adopteren. En dit is niet alleen goed voor het klimaat.

“20 tot 30 procent van al het leven op aarde zit in de bodem. Als die eenzijdig is, of uitgeput door landbouw, is ook alles wat daarbovenop leeft eenzijdig of uitgeput.”

Wat het verschil is met biologische landbouw?

Van Schie: “Bij biologisch gaat het erom dat je een aantal dingen níét meer doet. Denk aan het gebruik van kunstmest en antibiotica. Dat soort stoffen komt dan niet in je bedrijfsmetabolisme en dat is beter voor de bodem.

Bij regeneratieve landbouw is het idee dat je ook proactief kunt boeren om een beter bodemleven te creëren. Dat idee is echt nieuw in de sector. Wij willen een koplopers rol spelen, en laten zien dat het echt kán.”

Help je mee?

Help jij Joost mee om klimaatpositief te worden? Doneer dan aan dit project en adopteer een stukje akker! Met een bijdrage van 7,50 kan Joost al 1200 m2 akker regeneratief maken. Daarmee help jij hem maar liefst 300 kg CO2 te reduceren. Meer is natuurlijk ook welkom. Heel veel karmapunten voor jou!